CENE TRENINGA U FITNESS KLUBU BODY ACTIVE

I ZONA od 10h do 14h

12 termina samo teretana 1800

Svaki dan samo teretana 2100

12 termina sa cardiom 2400

Svaki dan sa cardiom 2700

II ZONA od 14h do 18h

12 termina samo teretana 1700

Svaki dan samo teretana 2000

12 termina sa cardiom 2300

Svaki dan sa cardiom 2600

III ZONA od 18h do 22.30h

12 termina samo teretana 1900

Svaki dan samo teretana 2200

12 termina sa cardiom 2500

Svaki dan sa cardiom 2800

IV ZONA od 10h do 22.30h

12 termina samo teretana 2000 samo teretana

Svaki dan samo teretana 2300

12 termina sa cardiom 2600

Svaki dan sa cardiom 2900

Dnevni termin 300 din.

 

Pola meseca sa kardiom 2000

Pola meseca bez kardia 1500